Home Kultur STUDENTERHUSET

STUDENTERHUSET

Se åbningstider og kontaktinformationer

I 2013 åbnede Studenterhuset ved Amfipladsen i Brandts Klædefabrik, i det gamle musikbibliotek. Studenterhuset er et initiativ startet af Syddansk Universitet, Erhvervsakademiet Lillebælt, University College Lillebælt, Syddansk Musikkonservatorium, Foreningen Studenterhus Odense og Odense Kommune. Studenterhuset er et fagligt, socialt og kulturelt mødested for alle studerende på i Odense, på tværs af studieretning og netværk, men også meget mere.

Huset tilbyder studiezoner på 1. sal, bar/cafe-miljø i stuen, og udfoldelsesmuligheder for adskillige former for events som; koncerter, filmfremvisninger, loungeaftner, udstillinger, foredrag og arrangementer med det fynske erhvervsliv. Du kan besøge Studenterhusets event-oversigt her. I huset finder man også Studievalg Fyn, der kan vejlede om de videregående uddannelser, adgangsregler, krav og lign.

Studenterhuset, photo af Emil Andresen

Studenterhuset, photo af Emil Andresen

I stueetagen har Foreningen Studenterhus Odense til huse, hvorfra der også drives den førnævnte cafe, der betjenes af frivillige. Foreningen er i høj grad baseret på frivilligt engagement, og det er fællesskabet mellem de frivillige der er foreningens primus motor. Studenterhusets motto er af studerende for studerende. Dette betyder også at Studenterhuset, i kraft af foreningens tilstedeværelse, afvikler arrangementer, der inspireres af det rige sociale miljø, der dannes omkring de studerendes fælles mødested.
Studenterhus Odense beskriver huset som: “et samlingssted, hvor I som studerende kan mødes og smage på Odenses mange muligheder og tilbud. Arrangementer, indhold og events afgøres i høj grad af, hvad I som studerende har interesse for, samt hvem af Odenses andre aktører der har interesse i at møde de studerende. Hvis du har en god ide til, hvad der skal på tapetet, er vi meget lydhøre.” – Studenterhus.dk, Om os.

Fra 2009 og frem til 2013 afviklede Studenterhus Odense deres virke fra Kulturmaskinens lokaler i Farvergården 7, lige ved Brandts Passage. Det var først da flere uddannelses institutioner og Odense Kommune besluttede sig for at investere mere direkte i Odenses studiemiljø, at det blev muligt for Foreningen Studenterhus Odense at rykke ud af Kulturmaskinens lokaler og ind i det gamle musikbibliotek. De ændrede rammer, og ikke mindst holdet af dedikerede frivillige og ansatte, har fordret et miljø, hvor der afholdes omkring 240 faglige, 240 sociale og 170 kulturelle aktiviteter om året, og i 2015 nåede huset et besøgstal på små 58.000 besøgende.

Studenterhuset er også med til at arrangere store events i byen. Her kan nævnes festivalen for det talte ord, i alle afskygninger, Spoken Word Festival, der har 40 til 50 aktiviteter i august. Den flydende festival Karrusel, der er en flere dage lang gadefest. Studenterhus Odense er i samarbejde med Posten, involverede i Jam Days, der løber af staben i august og når festivalenTinderbox afvikles, så sker det bl.a. med hjælp fra de 400 frivillige, der er engagerede gennem Studenterhus Odense.

Overstående er baseret på samtale med Anja Følleslev, daglig leder af Studenterhuset, såvel som følgende materiale:

Fyens Stiftstidende, Stefan Brix “2015 var rekord år for Studenterhus Odense”, 11. marts 2016

Brandts Klædefabrik

Brandts Passage 8
5000 Odense
Denmark

kontakt@brandtsklaedefabrik.dk


Persondatapolitik